червило

Грим на три светофара

Точно пресичам кръстовището, след като светофара вече е дал зелено и изведнъж полицаят, който добре видях още преди ми вдига палка. „Сега пък какво? Защо ме спира ей, така, нищо не съм направила?

„Говорите по телефона, госпожо”, ми казва, след като се представя. „Моля? Че телефонът ми е в чантата, хайде да ви покажа” и тръгвам да бъркам в нея.

„Видях Ви, докато чакахте на светофара”

„И аз Ви видях, г-н полицай, но сте в грешка!”

Subscribe to RSS - червило