DeichmannStyle

Искам да ви разходя из приказна Ковачевица! (летен рай №2)

Накъдето да погледнем все камък – високи каменни къщи, високи дувари, каменни плочи на покривите, наречени тикли, каменни плочи забити вертикално по тесните улички. В същото време е приказно, защото всичко е потънало в зеленина и цветя, а слънцето наднича през каменните пролуки. Пристигнахме тук със супер модерен автомобил, но някак веднага ме обхваща духът на стари времена и отпраща мислите ми далеч от модерното ми дигитално съществуване.

Като Робинзон Крузо на моя плаж (летен рай №1)

Толкова е тихо, че е чак нереално. Водата на брега дори не се обръща, за да има поне някакво шумолене. Птиците са накацали по камъните и са се кротнали, звук не издават. И аз съм се отпуснала на един голям сух дънер, толкова изгладен от морските вълни, че е супер приятно да се облегна на него. Мислите ми нещо се плъзгат и не мога да ги събера. Е, чак ми идва в повече тази безметежност – пляскам с ръце, за да подплаша красивите бели чайки и те шумно излитат...

Subscribe to RSS - DeichmannStyle