Робинзон Крузо

Като Робинзон Крузо на моя плаж (летен рай №1)

Толкова е тихо, че е чак нереално. Водата на брега дори не се обръща, за да има поне някакво шумолене. Птиците са накацали по камъните и са се кротнали, звук не издават. И аз съм се отпуснала на един голям сух дънер, толкова изгладен от морските вълни, че е супер приятно да се облегна на него. Мислите ми нещо се плъзгат и не мога да ги събера. Е, чак ми идва в повече тази безметежност – пляскам с ръце, за да подплаша красивите бели чайки и те шумно излитат...

Subscribe to RSS - Робинзон Крузо